Tuesday, December 27, 2005

pagtatapos

parang kailan lang nang simulan ang Simbang Gabi, ngayon ilang araw nang lumipas ang Pasko at naghihintay na tayo sa nalalapit na pagtatapos ng taon.
parang kailan lang nagbibilang pa ako kung ilang buwan pa ang lilipas bago mag-Pasko, pero ngayon, ilang araw na ang lumipas matapos ito.
parang kailan lang nag-iisip pa ako ng ibibigay sa mga inaanak, kapamilya at malalapit na kaibigan, pero ngayon, marami pa yata akong nakalimutang bigyan.
parang kailan lang parang gusto ko nang matapos ang taon, pero ngayon, kagyat kong iniisip kung paano ko mapipigilan ang pag-inog ng mundo.
dungo pa ba ako sa panibagong bukas, sa kabila ng matagal kong pananatili sa karimlan?
o di kaya'y bulag at ayaw makita ang liwanag na ngayo'y aking kinasasadlakan?

1 comment:

cybertimes said...

binalikan mo ba ang nagdaang 12 buwan?
Nahulaan o naiplano mo ba kung ano ka ngayon at nagawa mo ang nais mong gawin?
Panibagong 12 buwan ang susunod, magawa mo kayang masapol kung ano ka sa Disyembre 2006?
Subukan mong magplano, baka matsambahan mong matupad kahit 50 porsiyento ng iyong mga itatakdang pangarap na makamit sa Disyembre 2006.
O, tulad ka rin ng iba, bahala na at nagtataka kung bakit siya hindi nakaangat at nananatiling may problema.
HAPPY NEW YEAR!