Wednesday, July 20, 2005

malaya

kalayaan. lahat 'yan ang gusto. ako, aaminin ko, oo.
ikaw, hindi ba? huwag mo nang itanggi.
bakit nga ba, ayaw pasupil ng isang nilalang?
dahil ba sa pagiging malaya naipapakita natin ang tunay nating pagkatao,
mga pananaw sa buhay, mga opinyon, paninindigan at mga pangarap.
hindi ba kapag ikinukulong ka, gusto mo makawala?
hindi ba kapag may kinikimkim ka, gusto mong magwala
at pakawalan ang lahat ng nasa puso't isip mo?
mabigat kasi kapag ikinukubli ito lalo na kung ikaw mismo
ang nagkukulong sa sarili mong pagkatao.
ahh, tunay na masarap maging malaya. tara, palayain mo ang sarili mo!

1 comment: